Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
Νομική μορφή
Άλλο
Έδρα
Περ. ενότητα ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΡΙΩΝΟΣ 6
Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Περ. ενότητα ΛΕΣΒΟΥ
81131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.dimokratis.gr