Επωνυμία,
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διακριτικός τίτλος
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 20
Δήμος ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Περ. ενότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
42200
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
059440398 / ΤΡΙΚΑΛΩΝ
εκδότη
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
διευθυντή
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ