Επωνυμία,
ΛΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ
Διακριτικός τίτλος
εργασία... συν
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1
Δήμος ΔΡΑΜΑΣ
Περ. ενότητα ΔΡΑΜΑΣ
66132
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
024910340 / ΔΡΑΜΑΣ 5111
εκδότη
ΛΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
διευθυντή
ΛΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΛΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΛΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
Εργασία... συν