Επωνυμία,
DOCUMENTO MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Διακριτικός τίτλος
DOCUMENTO MEDIA
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΟΛΩΝΟΥ 12-14
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10437
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800808181 / Α ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
διευθυντή
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
None None ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
DOCUMENTO