Επωνυμία,
FORWARD MEDIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10361
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
801432933 / ΙΓ'ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
διευθυντή
ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
περιοδικότητα
άλλο
τίτλος εντύπου
FORTUNE