Επωνυμία,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Διακριτικός τίτλος
LOCAL NEWS ΙΚΕ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΜΗΤΡ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ 1Γ
Δήμος ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ
41447
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800789703 / ΛΑΡΙΣΑΣ
εκδότη
ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
διευθυντή
ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. None
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ