Επωνυμία,
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Διακριτικός τίτλος
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Νομική μορφή
Άλλο
Έδρα
Περ. ενότητα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10
Δήμος ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περ. ενότητα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
18545
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
996975246 / ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
εκδότη
ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
διευθυντή
ΚΤΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
διευθυντή σύνταξης
ΤΣΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ