Επωνυμία,
PAPALIOS MEDIA GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
DIRECTION BUSINESS NETWORK
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43
Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15233
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800497000 / ΧΟΛΑΡΓΟΥ
εκδότη
ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
διευθυντή
ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΠΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
περιοδικότητα
άλλο
τίτλος εντύπου
CSR ESG REVIEW