Επωνυμία,
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διακριτικός τίτλος
ΝΙΓΡΙΤΑ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6
Δήμος ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Περ. ενότητα ΣΕΡΡΩΝ
62200
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
061674407 / ΣΕΡΡΩΝ
εκδότη
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
διευθυντή
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΝΙΓΡΙΤΑ