Επωνυμία,
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Διακριτικός τίτλος
ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Μακεδονίας 4
Δήμος ΞΑΝΘΗΣ
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
67100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
093675945 / ΞΑΝΘΗΣ
εκδότη
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
διευθυντή
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
διευθυντή σύνταξης
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ None
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΑΓΩΝΑΣ