Επωνυμία,
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Διακριτικός τίτλος
ΤΑ ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΧΑΝΙΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 38
Δήμος ΧΑΝΙΩΝ
Περ. ενότητα ΧΑΝΙΩΝ
73135
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
047968430 / ΧΑΝΙΩΝ
εκδότη
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
διευθυντή
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ