Επωνυμία,
ΚΑΛΥΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Διακριτικός τίτλος
ΓΟΡΤΥΝΙΑ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10677
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
079438578 / Α'ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
ΚΑΛΥΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
διευθυντή
ΚΑΛΥΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
διευθυντή σύνταξης
ΚΑΛΥΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΚΑΛΥΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
περιοδικότητα
Μηνιαία
τίτλος εντύπου
Γορτυνία