Επωνυμία,
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος
Α-Ω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 80
Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15232
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
095632640 / ΧΟΛΑΡΓΟΥ
εκδότη
ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
διευθυντή
ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
περιοδικότητα
Μηνιαία
τίτλος εντύπου
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ