Επωνυμία,
ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤ ΑΔΕΣΜΕΥΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος
ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΡΙΩΝΟΣ & ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΥ 2
Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Περ. ενότητα ΛΕΣΒΟΥ
81100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800388446 / ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
εκδότη
ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
διευθυντή
ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ