Επωνυμία,
ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΣΤΑΔΙΟΥ 60Α
Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Περ. ενότητα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
099501864 / ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
εκδότη
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
διευθυντή
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
διευθυντή σύνταξης
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΦΝΗ - ΣΟΦΙΑΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΑΡΡΟΣ"