Επωνυμία,
ΚΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Διακριτικός τίτλος
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Λ. ΑΙΓΑΙΟΥ 80
Δήμος ΧΙΟΥ
Περ. ενότητα ΧΙΟΥ
82100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
120297590 / XIOY
εκδότη
ΚΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
διευθυντή
ΚΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
διευθυντή σύνταξης
ΚΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΚΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ