Επωνυμία,
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Διακριτικός τίτλος
Μαγνήτης
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 0
Δήμος ΑΛΜΥΡΟΥ
Περ. ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
37100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
047057290 / ΒΟΛΟΥ
εκδότη
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
διευθυντή
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
διευθυντή σύνταξης
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ