Επωνυμία,
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4
Δήμος ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Περ. ενότητα ΓΡΕΒΕΝΩΝ
51100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800733418 / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
εκδότη
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
διευθυντή
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
διευθυντή σύνταξης
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ