Επωνυμία,
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διακριτικός τίτλος
ΟΔΟΣ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Μητροπόλεως 4
Δήμος ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Περ. ενότητα ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
52100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
056699917 / Καστοριάς
εκδότη
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
διευθυντή
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
διευθυντή σύνταξης
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΟΔΟΣ