Επωνυμία,
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος
ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30Β
Δήμος ΞΑΝΘΗΣ
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
67131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
998150127 / ΞΑΝΘΗΣ
εκδότη
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
διευθυντή
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ