Επωνυμία,
ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
11635
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800644028 / ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
διευθυντή
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΣΤΑΡΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ESPRESSO