Επωνυμία,
ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος
ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Α ΒΙΠΕ 24BT
Δήμος ΒΟΛΟΥ
Περ. ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
38500
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
997897110 / ΒΟΛΟΥ
εκδότη
ΔΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
διευθυντή
ΔΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
διευθυντή σύνταξης
ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ None
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΘΕΣΣΑΛΙΑ