Επωνυμία,
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
28ης Οκτωβρίου 20
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10677
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
801705153 / Α ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
διευθυντή
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ