Επωνυμία,
ΑΡΕΤΗ ΑΝΝΑ Ε ΤΖΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Διακριτικός τίτλος
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 17Α
Δήμος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Περ. ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45333
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
800390583 / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
εκδότη
ΤΖΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΝΑ ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
διευθυντή
ΤΖΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ - ΑΝΝΑ
διευθυντή σύνταξης
ΤΖΕΛΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΤΖΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ