Επωνυμία,
FUTURE ASSET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
FUTURE ASSET ΜΟΝ. ΙΚΕ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 47
Δήμος ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15235
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
801492468 / ΧΟΛΑΡΓΟΥ
εκδότη
Χρονόπουλος Γιωργος
διευθυντή
ΚΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
διευθυντή σύνταξης
Σκευοφυλαξ Γιώργος
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
περιοδικότητα
Εξαμηνιαία
τίτλος εντύπου
CarTest