Επωνυμία,
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΛΟΓ
Διακριτικός τίτλος
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22
Δήμος ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Περ. ενότητα ΓΡΕΒΕΝΩΝ
51100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
044085210 / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
εκδότη
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
διευθυντή
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
διευθυντή σύνταξης
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ