Επωνυμία,
ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
Δήμος ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περ. ενότητα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
18547
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
996589046 / ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
εκδότη
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
διευθυντή
ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ None
περιοδικότητα
Μηνιαία
τίτλος εντύπου
ΤΑΞΙΔΙΑ