Επωνυμία,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ NOWTOPIA
Διακριτικός τίτλος
«Nowtopia Κοιν.Σ.Επ.»
Νομική μορφή
Άλλο
Έδρα
Περ. ενότητα ΦΩΚΙΔΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Θερμοπυλών 39
Δήμος ΔΕΛΦΩΝ
Περ. ενότητα ΦΩΚΙΔΑΣ
33100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
997205538 / ΑΜΦΙΣΣΑΣ
εκδότη
Ηλίας Τσίγκας
διευθυντή
Κυριακόπουλος Αλέξανδρος
διευθυντή σύνταξης
Κυριακόπουλος Αλέξανδρος
στοιχεία ιδιοκτήτη
Τσίγκας Ηλίας
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
Εν Δελφοίς