Επωνυμία,
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Διακριτικός τίτλος
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ MEDIA GROUP ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
17ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΧΑΪΑΣ 1
Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Περ. ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
15351
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
801988530 / ΠΑΛΛΗΝΗΣ
εκδότη
ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
διευθυντή
ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ