Επωνυμία,
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος
ΠΑΤΡΙΣ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΗΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
5ο ΧΛΜ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ -
Δήμος ΠΥΡΓΟΥ
Περ. ενότητα ΗΛΕΙΑΣ
27131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
801055428 / ΠΥΡΓΟΥ
εκδότη
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
διευθυντή
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
περιοδικότητα
Ημερήσια
τίτλος εντύπου
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΣ