Επωνυμία,
PRINT PRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Διακριτικός τίτλος
PRINT & PRESS
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 188
Δήμος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
17671
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
801962213 / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
εκδότη
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
διευθυντή
ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ ΛΗΤΩ
διευθυντή σύνταξης
ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ ΛΗΤΩ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
περιοδικότητα
Τριμηνιαία
τίτλος εντύπου
FLY MAGAZINE