Επωνυμία,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Διακριτικός τίτλος
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1
Δήμος ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Περ. ενότητα ΣΕΡΡΩΝ
62200
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
046404687 / ΣΕΡΡΩΝ
εκδότη
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
διευθυντή
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
διευθυντή σύνταξης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
τίτλος εντύπου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ