Επωνυμία,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 126
Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15124
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
082314452 / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
εκδότη
ΡΟΥΧΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
διευθυντή
ΡΟΥΧΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
διευθυντή σύνταξης
ΡΟΥΧΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
στοιχεία ιδιοκτήτη
ΡΟΥΧΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
περιοδικότητα
άλλο
τίτλος εντύπου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ